Google Analytics 4 – Część 1 – Biznesowe aspekty

Google Analytics 4 nadchodzi! Bać się czy wręcz przeciwnie? Jak biznesowo wykorzystać tę dużą zmianę?

Stało się! 16 marca 2022 roku Google oficjalnie zapowiedział przymusową migrację z Google Universal Analytics do Google Analytics 4. Od 1 lipca 2023 roku dotychczasowe usługi przestaną gromadzić nowe dane. Aby utrzymać ciągłość zbierania i raportowania danych, firmy staną przed koniecznością migracji na nową wersję. Będzie to dużym wyzwaniem dla biznesu, ponieważ GA4 to rewolucja.

Jakie są przyczyny tej rewolucji, jak się do niej przygotować i jak z niej skorzystać? Zapraszamy do pierwszego z serii artykułów dotyczących biznesowych aspektów związanych z wprowadzeniem GA4.

Geneza zmiany

Powszechnie dziś wykorzystywana wersja Google Universal Analytics została wprowadzona w 2005 roku. Dla kontekstu, był to rok w którym uruchomiono YouTube, a Angela Merkel została pierwszą kobietą na stanowisku kanclerza Niemiec. Nietrudno zgadnąć, że założenia przyjęte wtedy przez twórców Google Analytics nie przystają do dzisiejszych realiów. Rewolucja mobilna czy problem gromadzenia danych wrażliwych i regulacje prawne w tym obszarze wykraczają daleko poza możliwości obecnej wersji GA. Zatem zaprezentowane w listopadzie 2019 usługi GA4 (ówcześnie pod nazwą App + Web) w wersji beta stanowiły nie tyle ewolucję, co rewolucję. Rewolucja ta w najbliższym czasie dotknie każdego, kto prowadzi biznes choć w części oparty o online.

Kluczowe zmiany

Jedną z kluczowych korzyści, jaką da Google Analytics 4 jest łączenie danych z różnych urządzeń oraz platform.

Universal Analytics w bardzo ograniczony sposób pozwalał na łączenie danych o ruchu z przeglądarek na komputerach oraz urządzeniach mobilnych. Jeżeli do tego dochodziła aplikacja mobilna, to konieczne było wdrożenie dodatkowych narzędzi (np. Google Analytics for Firebase). Rodziło to trudność w łączeniu i porównywaniu zbieranych danych. W efekcie biznes był praktycznie pozbawiony możliwości kompleksowego spojrzenia na użytkownika, niezależnie od urządzenia czy platformy.

GA4 rozwiązuje ten problem, umożliwia połączenie i unifikację danych “cross-platform” i “cross-device”. Dzięki temu mierzenie efektywności na poziomie użytkownika jest dużo prostsze i dokładniejsze. Możliwym jest wreszcie obliczenie tak istotnych miar jak wartość użytkownika (LTV – life-time-value) czy koszt jego pozyskania (CAC – customer acquisition cost).

Kolejnym problemem, jaki adresuje pojawienie się GA4, jest powszechne używanie przez użytkowników adblock’ów. Wtyczki te, jak również działania gigantów technologicznych takich jak Google czy Apple, czy wreszcie regulatorów (GDPR), w znacznym stopniu utrudniły właściwy pomiar przy pomocy ciasteczek (tzw. cookies). GA4 odchodzi od ciasteczek na rzecz identyfikatorów behawioralnych pochodzących z różnych źródeł.

Wreszcie, w czasach gdy dane przedsiębiorstwa stanowią jedno z najcenniejszych zasobów, a ich wykorzystanie jest źródłem przewagi rynkowej, GA4 wychodzi naprzeciw tym potrzebom. W przeciwieństwie do Universal Analytics, w GA4 możemy bezkosztowo i automatycznie przesyłać niepróbkowane dane do hurtowni danych, a następnie analizować. Dotychczas za możliwość tę Google kazał sobie słono płacić, oferując usługę GA 360 (kwoty rzędu dziesiątek / setek tysięcy złotych za rok).

Możliwości dla biznesu

Podsumowując, wśród głównych możliwości pojawiających się po wprowadzeniu GA4 wymienić należy:

 • możliwość mierzenia efektywności biznesowej na poziomie użytkownika (np. LTV, CAC),
 • możliwość analizy danych “cross-platform” i “cross-device” dających pełny obraz klienta,
 • częściową obronę przed adblock’ami i ograniczoną skutecznością ciasteczek (tzw. cookieless world),
 • możliwość prowadzenia analiz na pełnych danych surowych, zapisywanych w zautomatyzowany sposób w hurtowni danych,
 • możliwość wzbogacania danych ze strony/aplikacji danymi z innych systemów (np. systemu transakcyjnego).

Wyzwania wynikające z migracji do GA4

Migracja do GA4 jednak stawia też przed biznesem szereg wyzwań:

 • wyzwanie poprawnego wdrożenia i konfiguracji narzędzia,
 • wyzwanie zmiany sposobu myślenia o narzędziu (inny model danych) oraz jego nauki,
 • wyzwanie zachowania możliwie największej ciągłości danych i raportowania,
 • wyzwanie wygospodarowania zasobów do konfiguracji narzędzia, raportów i analiz

Jak przygotować biznes na migrację

Na pytanie kiedy jest dobry moment, aby zacząć myśleć o migracji na GA4, odpowiedź brzmi teraz. Biorąc pod uwagę, że wdrożenie zajmie 3-6 miesięcy oraz warto zachować 6-miesięczny okres podwójnego śledzenia, czasu zostaje niewiele.

Niezbędne działania oraz odpowiedzialność i orientacyjny czas niezbędny do realizacji:

 • wdrożenie podwójnego śledzenia (jednoczesny tracking usługą Universal i GA4) – Analityka – 2-3 miesiące:
  • audyt obecnej konfiguracji i zbieranych zdarzeń – Biznes – 1 tydzień,
  • weryfikacja pokrycia zdarzeń i ich ewentualna rozbudowa – Biznes – 1 tydzień,
  • wdrożenie kodu i modyfikacja dataLayer – Dev – 3 – 4 tygodnie,
  • testy poprawności wdrożenia – Analityka – 1 tydzień,
  • weryfikacja poprawności zbieranych danych – Analityka – 2 tygodnie,
  • dodanie ruchu z aplikacji mobilnych – Dev – 3 tygodnie,
 • edukacja organizacji na temat narzędzia i sposobu korzystania z niego – Analityka – 3-4 tygodnie,
 • przygotowanie własnych raportów i wizualizacji w GA4 – Analityka – 3 tygodnie,
 • konfiguracja hurtowni danych w BigQuery i transferu danych – Analityka – 3 tygodnie,
 • przygotowanie przetwarzania danych w BigQuery oraz stworzenie raportów biznesowych i wizualizacji poza GA4 – Analityka – 1 miesiąc,
 • wdrożenie monitoringu poprawności danych i konfiguracji – Analityka – 1 miesiąc.

———————–

 • Analityka – zespół analityczny odpowiedzialny za gromadzenie i analizę danych,
 • Dev – zespół deweloperski odpowiedzialny za utrzymanie kodu strony jak również bazę danych,
 • Biznes  – zespoły zarządzające, marketingowe, sprzedażowe oraz wszystkie inne osoby, które docelowo korzystają z raportów przygotowywanych przez zespół analityczny.

———————–

Jakie pytania sobie zadać już teraz

Jako pierwszy krok w tym procesie rekomendujemy zadać i odpowiedzieć sobie w organizacji na poniższe pytania:

 • Jak moja organizacja obecnie wykorzystuje Google Analytics? Czy jest to optymalne?
 • Czego w analizie naszego biznesu nam brakuje?
 • Kto z mojej organizacji powinien być odpowiedzialny za proces migracji?
 • Czy mamy kompetencje i zasoby, aby przeprowadzić taką migrację samodzielnie? Czy jesteśmy w stanie wykorzystać wszystkie możliwości wynikające ze zmiany?

W kolejnym artykule szczegółowo porównamy zmiany, jakie wprowadza GA4 względem Universal i jaki mają one wpływ na organizację.

Jeśli masz pytania dotyczące poruszanych zagadnień, skontaktuj się z nami poprzez załączony formularz lub zostaw komentarz!

Leave a Reply